• Pulmoner ödem nedir?

  Pulmoner ödem nedir?
  Pulmoner ödem nedir? Akciğer ödemi, ciğerlerde aşırı sıvı oluşmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu sıvı, ciğerlerdeki çok sayıda hava kesesinde toplanır ve böylece nefes almayı zorlaştırır.
  Normalde nefes aldığınızda, ciğerleriniz havayla doldurulur. Akciğer ödemeniz varsa, bunun yerine sıvıyla doldururlar. Bu olduğunda, havadaki oksijen ciğerlerden ihtiyaç duyulan kanı alamaz.
  Birdenbire ortaya çıktığında akut pulmoner ödem denir ve hayatı tehdit edici olabilir.
  Ödem nedir? Pulmoner ödem nedir?

  Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir. Küçük kan damarlarından çevre dokulara sıvı sızdığında ortaya çıkar. Bu ekstra sıvı birikerek dokuların şişmesine neden olur. Ödem vücudun hemen hemen her yerinde görülebilir.
  Ödem çeşitleri nelerdir? 
  * Ödem genellikle bacak, ayak ve ayak bileklerinde ortaya çıkar ve periferik ödem ödem olarak adlandırılır. Periferik ödem daha nadir olarak kollar ve ellerde de görülebilir. Dolaşım sistemi, lenf bezleri veya böbrekler ile ilgili bir sorununun belirtisi olabilir.
  * Serebral ödem, beyinde aşırı sıvı birikimidir. Kafa travması, beyindeki bir kan damarında tıkanıklık veya yırtılma ya da beyin tümörünün bir sonucu olarak oluşabilir.
  * Anjiyoödem cildin altında sıvı birikmesine bağlı olarak oluşan ödeme denir. Deri yüzeyini etkileyen diğer ödem türlerinin aksine, cildin daha derin katmanlarını etkiler ve sıklıkla yüzde görülür. Pulmoner ödem nedir?
  * Herediter anjioödem, kılcal damarların sıvıları çevre dokulara sızdırmasıyla karakterize nadir bir genetik durumdur ve ödeme neden olur.
  * Papilödem, kafa içi basınç artışına bağlı baskının bir sonucu olarak göz siniri olan optik sinirin şişmesidir.
  * Maküler ödem, gözün merkezi ve ayrıntılı görüşü algılayan makula kısmında ödem gelişmesidir.
  * Skrotal lenfödem, testislerin çevresinde sıvı birikmesinden dolayı skrotumda şişme görülmesine denir.
  * Pulmoner ödem, akciğerlerde aşırı sıvı birikiminden kaynaklanan bir durumdur. Aşırı sıvı, ciğerlerdeki çok sayıda hava keseciğinde toplanarak nefes almayı zorlaştırır.
  * Lenfödem, mikropların yok edilip vücuttan atılmasına yardım eden ve aşırı sıvının vücuttan uzaklaştırılmasında görevli lenf nodları ve lenfatik sistemdeki bozukluklardan kaynaklanan ödem türüdür. Genellikle cerrahi ya da radyoterapi gibi kanser tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
  Pulmoner ödem nedir?
  Pulmoner ödem – AKCİĞER ÖDEMİ
  Nefes darlığı, ortopne, taşikardi, gallop ritmi, akciğerlerde yaş raller, boyunda venöz dolgunluk ve akciğer grafisinde tipik kelebek tarzında dansite artışı ve kardiyomegali ile kendini gösterir. Pulmoner kapiller basıncı artmıştır. En sık görülen neden hipervolemidir. Hipervolemi, hemodiyaliz hastalarında iki diyaliz arasında aşırı kilo (uyumsuz hastaların fazla tuz ve sıvı alımına bağlı) artışı, SAPD (sürekli ayaktan periton diyalizi, continuous ambulatory peritoneal dialysis) hastalarında ise yetersiz ultrafiltrasyonun sonucu ortaya çıkar. Kontrolsuz hipertansiyon, mevcut kalp hastalığı ve anemi akciğer ödeminin ortaya çıkışını kolaylaştıran diğer nedenlerdir.
  Yine yetersiz diyalizi olan hastalarda, üremik akciğer diye adlandırılan, pulmoner kapiller geçirgenliğin artmasına bağlı akciğer ödemi tablosu da görülebilir. Burada pulmoner kapiller geçirgenliğin artışı üremik toksinlerin etkileri sonucunda olmaktadır. Bu vakalarda pulmoner kapiller basıncı hafif artmış veya normal olabilir. Akciğer ödeminin ortaya çıkmasında sıklıkla hipervolemiye bağlı sol kalp yetmezliği ve yetersiz diyalizin etkileri bir arada görülebilmektedir.
  Pulmoner Ödem Nedir?
  Ödem genel olarak şişme, sıvı birikmesi anlamına gelir. Ödem tipik olarak kan damarlarının içindeki sıvının, kan damarının dışına çıkarak çevre dokulara sızması ile meydana gelir.
  Bu durum, kan damarlarında çok fazla basınç bulunması nedeniyle veya sıvıyı damar içinde tutacak olan proteinlerin eksikliğinden kaynaklanabilir.
  Pulmoner ödem, akciğerlerde ödem olması durumudur. Akciğerlerdeki küçük kan damarlarının etrafında alveol adı verilen çok küçük hava keseleri bulunur.
  Havadaki oksijen nefes yoluyla alındığında alveollere geçer ve daha sonra etrafındaki kan damarlarıyla oksijen ve karbondioksit alışverişi yaparak vücudu dengede tutar.
  Alveollerin normalde bu hava değişimine izin veren ince bir duvarı vardır ve bu duvarlar bütünlüklerini kaybetmedikçe sıvılar genellikle alveollerin içine giremez.
  Akciğer ödemi, alveoller, hava yerine akciğerdeki kan damarlarından sızan fazla sıvı ile dolduğunda ortaya çıkar. Pulmoner ödem, gaz değişimi (oksijen ve karbondioksit) ile ilgili sorunlara neden olabilir. Pulmoner ödem nedir?
  Bu da solunum zorluğu ve kanın zayıf oksijenlenmesine neden olur. Halk arasında bu durum akciğerlerde su toplanması olarak bilinir.
  Pulmoner ödem başlıca kardiyojenik pulmoner ödem ve kardiyojenik olmayan pulmoner ödem olarak ikiye ayrılır. Kardiyojenik pulmoner ödemde sebep kalp hastalıkları kaynaklıdır.
  Kalp ve akciğer birbiriyle ilişkili iki organ olduğu için özellikle kalp yetmezliği gibi hastalıklarda kalbin yeterli kanı pompalayamaması sonucu akciğerde ödem oluşabilir.
  Kardiyojenik olmayan pulmoner ödemde ise sebep kalp dışı bir durumudur Bunlar arasında böbrek hastalıkları ilaçlar, beyin travmaları sıralanabilir.

  Hipertansif akciğer ödemi, hipertansiyonu olan hastalarda akciğer ödemi oluşması durumudur. Ayrıca hipertansiyonun uzun sürede kalpte yarattığı sorunlar da kardiyojenik pulmoner ödeme neden olabilir. Pulmoner ödem nedir?
  Akut akciğer ödemi, aniden kısa sürede gelişen akciğer ödemidir. Bu durum hayatı tehdit edici olabilmektedir. Bu yüzden acil olarak müdahale gerektirebilir.
  Pulmoner Ödem Belirtileri Nelerdir?
  Pulmoner ödemde vücut başlıca oksijenlenmeyi tekrar düzeltmek için mücadele eder. Oksijenlenmenin bozulmasının nedeni, akciğerlerdeki oksijenin kan dolaşımına geçmesini önleyen sıvı miktarının artışıdır.
  Semptomlar tedavi oluncaya kadar kötüleşmeye devam edebilir. Semptomlar pulmoner ödem tipine bağlıdır. Ancak tabii ki de altta yatan hastalığa ve ödem miktarına göre de belirtiler değişebilir.
  Akciğer ödeminde belirtiler
  * Aşırı nefes darlığı veya solunum güçlüğü
  * Boğulma hissi
  * Hırıltılı yada iç çekerek soluma
  * Kanlı olabilen, köpüklü balgamla birlikte öksürük
  * Aşırı terleme
  * Soluk ve nemli deri
  * Eğer neden koroner arter hastalığı ise, eşlik eden göğüs ağrısı
  AKCİĞER ÖDEMİ BELİRTİLERİ
  Sebebe bağlı olarak, pulmoner ödem belirti ve semptomları aniden ortaya çıkabilir veya zamanla gelişebilir.
  Ani (akut) pulmoner ödem belirti ve semptomları
  – Aktivite ile ya da yatarken aşırı nefes darlığı
  – Uzanırken kötüleşen boğulma hissi
  – Nefes nefese kalmak
  – Soğuk, nemli cilt
  – Kaygı, huzursuzluk ya da endişe duygusu
  – Kanla karışmış köpüklü balgam üreten bir öksürük
  – Mavi renkli dudaklar
  – Hızlı, düzensiz kalp atışı (çarpıntı)
  Uzun dönem (kronik) pulmoner ödem belirti ve semptomları
  – Fiziksel olarak aktif olduğunuzda normalden daha fazla nefes darlığı
  – Zorlukla nefes almak
  – Düz dururken nefes almakta güçlük çekmek
  – Hırıltı
  – Geceleri, oturduğunuzda kaybolan nefessiz bir hisle uyanmak
  – Hızlı kilo alımı
  – Vücudun alt kısmında şişlik
  – Yorgunluk
  Yüksek irtifa akciğer ödemi (HAPE) belirti ve semptomları
  İrtifa hastalığı nedeniyle veya havada yeterince oksijen bulunmaması nedeniyle oluşan akciğer ödemi belirti ve semptomları akut pulmoner ödemle ortaya çıkanlara benzer ve şunları içerir:
  – Egzersiz sonrası nefes darlığı, istirahatteyken bile nefes darlığı
  – Öksürük
  – Düz zeminde veya yokuş yukarı yürürken zorluk
  – Ateş
  – Yorgunluk
  – Kanla karışmış köpüklü balgam üreten bir öksürük
  – Hızlı, düzensiz kalp atışı (çarpıntı)
  – Göğüs rahatsızlığı
  – İlk belirti olabilecek baş ağrısı
  Pulmoner ödem nedir?
  Pulmoner Ödem Nedenleri Nelerdir?
  Pulmoner ödem genel olarak kardiyojenik ve kardiyojenik olmayan nedenlere ayrılabilir.
  Kardiyojenik Pulmoner Ödem Nedenleri Pulmoner ödem nedir?
  Pulmoner ödemin kardiyojenik nedenleri, zayıf kalp fonksiyonu nedeniyle akciğerin kan damarlarında oluşan yüksek basınçtan kaynaklanır. Pulmoner ödem nedir?
  İleri aritmiler, kalp kapak hastalıkları kalp yetmezliği gibi kötü kalp pompalama fonksiyonu durumlarında akciğerlerdeki damarlarda normalden daha fazla kan birikmeye başlar.
  Bu durumda da basınç arttıkça kan damarlarındaki sıvı alveol içine kaçar.

  AKCİĞER ÖDEMİ NEDENLERİ
  – Konjestif kalp yetmezliği
  – Kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları
  – Sızıntı yapan, daralmış veya hasarlı kalp kapakçıkları
  – Ani yüksek tansiyon
  – Zatürree
  – Böbrek yetmezliği
  – Ağır enfeksiyonun neden olduğu akciğer hasarı
  Kanın ağır sepsisi veya enfeksiyonun neden olduğu kan zehirlenmesi
  Pulmoner ödem nedir?
  AKCİĞER ÖDEMİ TEDAVİSİ
  Akciğer ödemi hızlı tedavi gerektiren ciddi bir durumdur. Oksijen her zaman bu durum için ilk tedavi yöntemidir. Hastanede, yüze oksijen maskesi takılmakta ya da burun içine küçük plastik tüpler takılmaktadır. Solunum borusuna bir solunum tüpü de yerleştirilebilmektedir. Böylece, hastanın kendi başına nefes alamaması durumunda, solunum cihazından yardım alınmaktadır.
  Akciğer ödemini tedavi etmek için kullanılabilen ilaçlar şunlardır: Pulmoner ödem nedir?
  – Vücudun aşırı sıvıyı atmasını sağlayan diüretikler Pulmoner ödem nedir?
  – Kalp kasını güçlendiren, kalp atışını kontrol eden veya kalp üzerindeki baskıyı hafifleten ilaçlar
  Akciğer ödeminin tedavisi
  * Oksijen: Her türdeki akciğer ödem tedavisinde uygulanan ilk tedavidir. Genellikle oksijen bir nazal kanül (her bir burun deliğine oksijen veren plastik bir tüp ile) veya maske ile verilir. Bazen solunumun bir makine ile desteklenmesi gerekli olabilir.
  * Furosemid (lasix, desal): İdrar söktürücüdür. Kalbe bağlı akciğer ödemi vakalarında vücuttaki aşırı sıvıyı dışarı atar.
  * Morfin: Bu narkotik, yıllarca akciğer ödemi tedavisinin başlıca dayanağını oluşturmuştur, nefes darlığını ve eşlik eden sıkıntıyı azaltmak Pulmoner ödem nedir?

  için kullanılabilir. Pulmoner ödem nedir?
  * Kalbin yükünü azaltan ilaçlar: Bunlar, uç damarları genişleten ve sol ventrikül üzerindeki basınç yükünü azaltan ilaçlardır. Pulmoner ödem nedir?
  * Kan basıncını ayarlayan ilaçlar: Akciğer ödemi yüksek kan basıncından oluşmuşsa, kontrol altına almak için ilaçlar verilecektir. Diğer taraftan eğer kan basıncı çok düşük ise, yükseltmeye yönelik ilaçların verilmesi gerekebilir.

  Pulmoner ödem nedir?

  Pulmoner ödem nedir?

WhatsApp icon
Whatsapp
Phone icon
Çağrı Merkezi