Ardahan Özel Ambulans

ORGANİZASYONLARDA ÖZEL AMBULANS

ORGANİZASYONLARDA ÖZEL AMBULANS

ORGANİZASYONLARDA ÖZEL AMBULANS   Özel ambulans hizmeti ve organizasyonlarda özel ambulans hizmeti vermekteyiz. Dizi, film, reklam çekimlerinde olası acil müdahal

e gerektirebilecek olaylar yaşanabilmektedir. Kalabalık ortamlar, fazla çalışma saatleri, çekim yapılacak yer, çekim konsepti hepsi sağlık

ihtiyacına sebep olabilmektedir. Günümüzde bir çok reklam, film,

dizi çekimi esnasında tedbir amaçlı özel ambulans ile anlaşılmaktadır. Organizasyon girişlerinde ateş ölçümü yapılmaktadır.

Herhangi bir acil müdahale gerçekleştiğinde ambulans ekibi hazır olarak beklediğinden zaman kaybetmeden hasta/yaralıya ulaşılabilmektedir.

Organizasyonlarda Özel Ambulans
Toplantı, açılış, konferans gibi kalabalık olabilecek ve Özel ambulans ile sağlık talebi oluşabilecek yerlerde ve organizasyonlarda özel ambulans hizmeti vermekteyiz. Toplantı salonlarında

girişlerde ateş ölçümü yapılmaktadır.  Sağlık personelleri hazır olarak beklediğinden olası hastalanma gibi durumlarda özel ambulan

s ile hızlı bir şekilde müdahale edilip tedavisine başlanmaktadır. Organizasyonlarda Özel Ambulans Fiyatlandırması için Çağrı merkezimiz 02164420670 numarasından iletişime geçebilir

, ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Kaliteli hizmet anlayışımız ile sizlere 7/24 hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Evlerimizde olduğu gibi işyerlerimizde de acil durumlarda doğru hareket etmek son derece önem taşımaktadır. Bu önem doğrultusunda yapılması gerekenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu’na göre düzenlenmiştir.
Kanuna göre, kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, işyeri tehlike sınıfı ve çalışa

n kişi sayısıyla bağlantılı olarak; arama/kurtarma/koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi zorunludur.
Kanun aynı zamanda işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri

sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını da şart koşmaktadır.

Organizasyonlarda Özel Ambulans

Acil Durum
Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların (yangın, parlama, patlama, kimyasal sızıntı, doğal afet vb.) yol

açtığı durumlar olarak ifade edilmektedir.
Acil durum ekipleri: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde işyerinde bulunanların tahliyesini sağlayan,

olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekipleri ifade etmektedir. Acil durumlar karşısında hazır olabilmek adına

işyerlerinde dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında, görev alacaklarla ilgili iyi bir organizasyonun oluşturulması ve bu kişilerin eğitilmesi gerekmektedir.Organizasyonlarda Özel Ambulans

Organizasyonlarda Özel Ambulans
İş yerlerinde İlk Yardım Kim Tarafından Yapılır?
İş yerleri özelinde değerlendirmek gerekirse,

 

ilk yardıma ihtiyaç duyulan durumların başında elbette iş kazaları gelmektedir. İş yerlerinde olası kaza durumunda ilk müdahale

ilk yardımcılar tarafından yapılır. Her iş yerinde çalışan sayısına ve iş yerinin tehlike sınıfına göre ilk yardımcı sayısı belirlenir. Belirlenen ilk yardımcılar eğer vardiyalı bir çalışma söz konusuysa vardiyalara göre eşit paylaşım yapılarak görevlendirilir.

Kaza oluşması durumunda kazazedeye ilk yardım çantalarından faydalanarak

ilk yardımcılar tarafından müdahale edilmektedir. Organizasyonlarda Özel Ambulans

Bu nedenle kan yoluyla bulaşacak hastalıklar nedeniyle ilk yardımcıların mutlaka aşılanmış olması gerekmektedir.

Organizasyonlarda Özel Ambulans
Temel olarak ilk yardım çantasında bulunması gerekenler şöyle sıralanmaktadır:
1. Dijital Ateş Ölçer                          1 Adet
2. Küçük Boy Sargı Bezi.                 3 Adet
3. Soğuk Kompres                            1 Adet
4. Yanık Örtüsü                                 1 Adet
5. Büyük Boy Sargı Bezi                 3 Adet
6. Üçgen Sargı Bezi                          3 Adet
7. Steril Gaz Kompres                     1 Adet
8. Flaster 2.5 Cm X 5 M                  1 Adet
9. Antiseptik Solüsyon                   1 Adet
10. Metal Makas                              1 Adet
11. Çengelli İğne                              12 Adet
12. Tekstil Turnike                          1 Adet
13. Plastik Bandaj                           1 Adet
14. Üst Koruma Örtüsü                  3 Adet
15. Tıbbi Atık Poşeti                        2 Adet
16. Yara Bandı                                   10 Adet
17. El Feneri Pilli                               1 Adet
18. Tıbbi Medikal Eldiven               2 Çift
19. Suni Solunum Maskesi.            1 Adet
20. Plastik Düdük                             1 Adet
21. Elastik Sargı Bezi                       1 Adet
22. Kara Kalem                                  1 Adet
23. Detaylı İlk Yardım Kılavuzu.    1 Adet

Organizasyonlarda Özel Ambulans
Her işyerinin tehlike sınıfına ve çalıştırdığı kişi sayısına göre belirlenen ilk yardımcısı olması gerekmektedir. Belirlenen kişiler ilkyardımcı eğitimi alarak sertifikalandırılır.
İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, ani hastalık,

yaralanma, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları  

yapan en az temel ilk yardım kursu alarak il k yardımcı sertifikası almış kişiye

İLK YARDIMCI denir. Bu kişiler iş yerinde oluşacak acil durumlarda sağlık Organizasyonlarda Özel Ambulans

çalışanları gelene kadar ilk müdahaleyi belli sınırlar dahilinde yapmak durumundadır.

Organizasyonlarda Özel Ambulans
İş Kazalarında Türkiye…
Türkiye, iş kazası istatistiklerinde Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise 3. sırada yer almaktadır. İstatistik verilerine göre, ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 2,5 saatte 1 çalışan iş göremez hale

gelmekte ve her 6 saatte bir ise 1 çalışan hayatını kaybetmektedir. Organizasyonlarda Özel Ambulans

Bu veriler bizlere; geçimini sağlamak için çalışan 4 kişinin günün sonunda evine ve ailesine dönemediğini göstermektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünü

çalışanlar oluşturmaktadır. Her geçen gün artan teknoloji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte işyerlerindeki çalışma koşulları

kötüye gitmeye başlamış bu da iş sağlığı ve güvenliğini dolayısıyla d

a insan sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Kötü çalışma koşullarına bağlı olarak artan iş kazası ve meslek hastalıklarını

minimize etmek amacıyla özellikle sanayileşmiş ülkeler, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme çabası içine girmişlerdir.

ORGANİZASYONLARDA ÖZEL AMBULANS

ORGANİZASYONLARDA ÖZEL AMBULANS

WhatsApp icon
Whatsapp
Phone icon
Çağrı Merkezi